മഴ കുറഞ്ഞു; തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊന്മുടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് തുറക്കും

Recent Visitors: 9 കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടച്ചിട്ട പൊന്മുടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് തുറക്കും.പൊന്മുടിയെ കൂടാതെ വിതുരയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ കല്ലാർ മീൻമുട്ടി …

Read more

മഴക്കാലം ഇങ്ങെത്തി, മലദൈവങ്ങൾ പൊന്നു കാക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയാലോ?

Recent Visitors: 5 മഴക്കാലം എത്തിയാൽ ആവേശത്തിന്റെ നാളുകളാണ്, വെറുതെ മഴ നനയുന്നത് മുതൽ മഴക്കാലത്ത് പോകുന്ന ദൂരയാത്രകൾ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു അത്. നിരവധി ദൃശ്യാനുഭവങ്ങൾ മഴയത്ത് …

Read more

കാലവർഷം ഇങ്ങെത്തി:മഴക്കാല യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണോ? പരിചയപ്പെടാം ചില സ്ഥലങ്ങൾ

Recent Visitors: 2 മഴ കേരളത്തിന് ഒരു അലങ്കാരമാണ്. മഴക്കാലമായാൽ കേരളം പച്ച പുതച്ചു കിടക്കും. കേരളത്തിലെ മിക്ക ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും മഴക്കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ …

Read more