10 വര്‍ഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന മണല്‍ വാരല്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നു; പ്രളയത്തിന് ആശ്വാസം, പുഴ മരിക്കുമോ?

Recent Visitors: 7 10 വര്‍ഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന മണല്‍ വാരല്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നു; പ്രളയത്തിന് ആശ്വാസം, പുഴ മരിക്കുമോ? കേരളത്തിൽ 10 വര്‍ഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന മണല്‍ വാരല്‍ പുനരാരംഭിക്കാൻ …

Read more

ഇനി തീവ്രമഴ പ്രവചിക്കാൻ GPS സിഗ്നൽ : ഗവേഷണവുമായി കുസാറ്റ് ശാസ്ത്രഞ്ജർ

Recent Visitors: 3 ഗ്ലോബല്‍ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം (ജി.പി.എസ്) സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഗതിനിയന്ത്രണം മാത്രമല്ല, തീവ്രമഴ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ കൂടി മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാന്‍ സാധ്യമായേക്കുമെന്ന് കൊച്ചിശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക …

Read more

പ്രളയത്തിന് ശേഷം കുട്ടനാടും കൊല്ലവും താഴുന്നു എന്ന് പഠനം

Recent Visitors: 5 2018ലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം കുട്ടനാടിന്റെ പല മേഖലകളും 20 മുതൽ 30 സെന്റിമീ‌റ്റർ വരെ താഴ്ന്നതായി ഗവേഷകർ. കുട്ടനാട് കായൽ നില ഗവേഷണ …

Read more