കേരള തീരത്തും തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരത്തും ഉയർന്ന തിരമാല ജാഗ്രത

Recent Visitors: 6 കേരള തീരത്തും തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരത്തും ഉയർന്ന തിരമാല ജാഗ്രത കേരള തീരത്തും തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരത്തും 03-01-2024 (ഇന്ന്) രാത്രി 11.30 …

Read more

ഇന്ന് 07/11/23 ന് 6 ജില്ലകൾക്ക് മഞ്ഞ അലർട്ട് ; ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യത

Recent Visitors: 8 ഇന്ന് 07/11/23 ന് 6 ജില്ലകൾക്ക് മഞ്ഞ അലർട്ട് ഇന്ന് 07/11/23 ന് 6 ജില്ലകൾക്ക് മഞ്ഞ അലർട്ട് ; ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും …

Read more

കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാല മുന്നറിയിപ്പ്

Recent Visitors: 3 കേരള തീരത്ത് 26-03-2023 രാത്രി 11.30 വരെ 0.3 മുതൽ 1.5 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന …

Read more

ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടൽ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യത ; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

Recent Visitors: 3 ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് (മാർച്ച് 21) വൈകിട്ട് 5.30 മുതൽ നാളെ (മാർച്ച് 22) രാത്രി 11.30 വരെ …

Read more

കേരള തീരത്ത് കടൽക്ഷോഭത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യത

Recent Visitors: 3 കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (INCOIS) അറിയിച്ചു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 …

Read more

കേരള തീരത്ത് കടൽക്ഷോഭത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യത: മുന്നറിയിപ്പ് നീട്ടി

Recent Visitors: 5 കേരള തീരത്ത് കടലാക്രമണത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (INCOIS) കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നാളെ …

Read more

കേരള തീരത്ത് കടൽക്ഷോഭത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Recent Visitors: 3 കേരള തീരത്ത് കടൽക്ഷോഭത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കേരള തീരത്ത് കടലാക്രമണത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം …

Read more