മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

കേരള ലക്ഷദ്വീപ് കർണാടക തീരത്ത് 25/04/2023 മുതൽ29/04/2023 വരെ അഞ്ചുദിവസത്തേക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്. കേരളത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരത്ത് 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനും …

Read more

ഉയർന്ന തിരമാല; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

കേരളതീരത്ത് 11/ 4 /2023ന് രാത്രി 11. 30 വരെ 5 മുതൽ 1.0 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടൽ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യത. ചിലപ്പോൾ വേഗത …

Read more

ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടൽ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യത ; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് (മാർച്ച് 21) വൈകിട്ട് 5.30 മുതൽ നാളെ (മാർച്ച് 22) രാത്രി 11.30 വരെ 0.5 മുതൽ 1.5 …

Read more

ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടൽ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യത

കേരള തീരത്ത് 17-03-2023 രാവിലെ 08.30 വരെ 0.5 മുതൽ 0.7 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (INCOIS) …

Read more

കേരളതീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടൽ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യത ; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നാളെ (14-03-2023) മുതൽ 16-03-2023 …

Read more

ഉയർന്ന തിരമാല; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കുക

കേരളതീരത്ത് ഇന്ന് (ബുധൻ) രാത്രി 11 30 വരെ 0. 5 മുതൽ ഒരു മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടൽ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യത. അതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും …

Read more

ഉയർന്ന തിരമാല; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം

കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ 11:30 മുതൽ 04-03-2023 രാത്രി 11:30 വരെ 1.5 മുതൽ 2.0 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ …

Read more

കേരള തീരത്ത് കടലിൽ പോകരുത്

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം തീരം ഉൾപ്പെടുന്ന തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ മേഖലയിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ …

Read more