ഭൂമിയുടെ 700 കി.മി താഴ്ചയില്‍ മഹാസമുദ്രമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍; ഭൗമോപരിതലത്തിലെ സമുദ്രങ്ങളിലെ വെള്ളത്തേക്കാള്‍ മൂന്നിരട്ടിവെള്ളം

Recent Visitors: 14 ഭൂമിയുടെ 700 കി.മി താഴ്ചയില്‍ മഹാസമുദ്രമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍; ഭൗമോപരിതലത്തിലെ സമുദ്രങ്ങളിലെ വെള്ളത്തേക്കാള്‍ മൂന്നിരട്ടിവെള്ളം ഇല്ലിനോയ്‌സ്: ഭൗമോപരിതലത്തില്‍ നിന്ന് 700 കി.മി താഴെ ഭൂമിയുടെ …

Read more

ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് മുഴക്കം; ആശങ്കയിൽ ജനം

Recent Visitors: 4 ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും മുഴക്കവും ശബ്ദവും കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായി ജനങ്ങൾ. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ആണ് സംഭവം. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എരുമേലി പഞ്ചായത്തുകളിൽ പെട്ട …

Read more

ഭൂമിയിലെ താപനില കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഗവേഷകർ

Recent Visitors: 3 സൂര്യന് തണലേകാൻ ആകാശത്ത് ശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കുണ്ട്. നിലാവ് പോലെ പോലെ ശാന്തനായ ചന്ദ്രനെ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കുറച്ച് ആകിരണം …

Read more