ചൂടിനെ തുടർന്ന് വില്യം രാജകുമാരൻ പങ്കെടുത്ത പരേഡിൽ 3 സൈനികർ കുഴഞ്ഞുവീണു

Recent Visitors: 4 ലണ്ടൻ: കടുത്ത ചൂടിനെ തുടർന്ന് വില്യം രാജകുമാരനുള്ള കളർ പരേഡിൽ മൂന്നു സൈനികർ തലകറങ്ങി വീണു. ഇവരെ വൈദ്യസംഘമെത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ലണ്ടനിൽ …

Read more

യൂറോപ്പിലെ ഉഷ്ണതരംഗം: ബ്രിട്ടനിൽ വരൾച്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു

Recent Visitors: 2 മാസത്തോളമായി കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗം അനുഭവപ്പെടുന്ന യൂറോപ്പിൽ വരൾച്ചയും കാട്ടുതീയും രൂക്ഷമാകുന്നു. ബ്രീട്ടീഷ് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി വരൾച്ചാ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ …

Read more