ഒമാനിൽ ഈത്തപ്പഴ കുരുവിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം; നിരത്തുകളില്‍ ഇനി “ഗ്രീൻ ബസ്’

Recent Visitors: 4 മസ്‌കത്ത്: ജൈവ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ബസ് പുറത്തിറക്കി മുവാസലാത്ത്. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് സർവകലാശാലയിലെ (എസ്ക്യു.യു) ഗവേഷക സംഘമാണ് ഈത്തപ്പഴ കുരുവിൽ …

Read more