അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങിന് സമീപം 3.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിന് സമീപം റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 3.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി അറിയിച്ചു. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ …

Read more

പുതുവർഷ കിരണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമെത്തിയത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ

പുതുവർഷത്തിലെ സൂര്യന്റെ കിരണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം പതിച്ചത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഡോങ് ഗ്രാമത്തിൽ. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്താണ് ഈ ഗ്രാമം. പുതുവർഷദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാദിവസവും ആദ്യം …

Read more