അപ്രതീക്ഷിത പേമാരി, ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ, 75 വീടുകൾ ഒലിച്ചു പോയി

Recent Visitors: 12 അപ്രതീക്ഷിത പേമാരി, ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ, 75 വീടുകൾ ഒലിച്ചു പോയി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അപ്രതീക്ഷിത മഴയിലും ലഘു മേഘ വിസ്ഫോടനത്തിലും കനത്ത നാശനഷ്ടം. പലയിടത്തും …

Read more

അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങിന് സമീപം 3.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം

Recent Visitors: 4 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്ങിന് സമീപം റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 3.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി …

Read more

പുതുവർഷ കിരണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമെത്തിയത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ

Recent Visitors: 3 പുതുവർഷത്തിലെ സൂര്യന്റെ കിരണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം പതിച്ചത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഡോങ് ഗ്രാമത്തിൽ. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്താണ് ഈ ഗ്രാമം. പുതുവർഷദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല …

Read more