വിമാനം ആകാശ ചുഴിയിൽ പെട്ട് 11 പേരുടെ നില ഗുരുതരം

Recent Visitors: 3 അമേരിക്കയിലെ ഹവായിയിൽ വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയിൽ പെട്ട് 20 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതിൽ 11 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഹവായിയൻ എയർലൈൻസാണ് യു.എസ് നഗരമായ …

Read more