വയനാടൻ കാടുകളിൽ മഞ്ഞക്കൊന്ന നിവാരണം; ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലെന്ന് മന്ത്രി

Recent Visitors: 9 സ്വാഭാവിക വനത്തിന് ഭീഷണിയായി വയനാട് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷനില്‍ 12300 ഹെക്ടര്‍ വനഭൂമിയില്‍ മഞ്ഞക്കൊന്ന വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ …

Read more