ഒമാനിൽ കനത്ത മഴ, പ്രളയം: സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി

Recent Visitors: 3 ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ പലയിടത്തും പ്രാദേശിക പ്രളയം. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടു മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക മേഖലകളിലും ശക്തമായ മഴയോ ഇടത്തരം മഴയോ ലഭിച്ചു. …

Read more

ഒമാനിലേക്കും കനത്ത മഴ എത്തുന്നു

Recent Visitors: 2 ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴക്കും പ്രാദേശിക പ്രളയത്തിനും സാധ്യത. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനമർദത്തെ തുടർന്നും ശക്തമായ മൺസൂൺ കാറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യവും മൂലം ഒമാൻ, ഗൾഫ് മേഖലകളിലേക്ക് …

Read more