കടുത്ത ചൂടിൽ ഗൾഫ് ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോൾ കേരളത്തെ ഓർമിപ്പിച്ച് ഒമാനിലെ സലാല

കടുത്ത ചൂടിൽ ഗൾഫ് ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോൾ അറബി നാട്ടിലെ കേരളമായ സലാലയിൽ മഴക്കാലമാണ്. പച്ച വിരിച്ച് സുന്ദരമായിരിക്കുകയാണ് ഒമാനിലെ സലാല. പച്ചപ്പണിഞ്ഞ സലാല ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ. കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് നാടിന്റെ മഴ ഓർമ്മകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് പ്രവാസികൾക്ക് സലാല സമ്മാനിക്കുന്നത്. പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഖരിഫ് സീസണിന് തുടക്കമായതിനാൽ കച്ചവടക്കാർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെ കാലമാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ ഖരിഫ് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സലാല.

മണ്ണും പ്രകൃതിയും മഞ്ഞും മഴയുമെല്ലാം കേരളത്തിന് സമാനം. ഈത്തപ്പനകൾക്ക് പകരം കേരള വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ പാതയോരങ്ങൾക്ക് തണൽ വിരിക്കുന്നത്. സലാലയുടെ മിഴിവും ഭംഗിയും  വർധിക്കുന്ന കാലമാണ് ഖരീഫ് കാലം. കോടമഞ്ഞും നനുത്ത മഴയുമായി സലാല മനോഹരിയാകുന്ന കാലം.

Share this post

Weather Journalist at metbeatnews.com. Graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with 6 years of experience in print and online media.

Leave a Comment