കാലവർഷം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ എത്തി; ഇന്ത്യയുടെ കരഭാഗത്ത് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുക കേരളത്തിൽ

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെത്തി. തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾ, തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാലവർഷം എത്തിയതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ കരഭാഗത്ത് കാലവർഷം ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ജൂൺ നാലിന് കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം.

നിലവിൽ കാലവർഷം അക്ഷാംശരേഖ 5 ഡിഗ്രി വടക്കിനും രേഖാംശ രേഖ 85 ഡിഗ്രി കിഴക്കിനും 10 ഡിഗ്രി വടക്കിനും 98 ഡിഗ്രി കിഴക്കിനും ഇടയിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ഭാഗമാണിത്. അടുത്ത മൂന്നു നാലു ദിവസങ്ങളിൽ കാലവർഷം തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആൻഡമാൻ കടൽ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കാലവർഷം പുരോഗമിക്കും.

കേരളത്തിൽ വേനൽ മഴ തുടരും

കേരളത്തിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വേനൽമഴ തുടരും. ഇടിയോടു കൂടെയുള്ള മഴയാണ് ഉണ്ടാകുക. മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതറിന്റെ നിരീക്ഷണ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ വെള്ളി മുതൽ ചൂടിന് കുറവുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. കാലവർഷം കേരളത്തിൽ ജൂൺ ആദ്യവാരം തന്നെ എത്താനാണ് സാധ്യതയെന്നും മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കാലവർഷം എത്തിയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എത്താൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുള്ള ഫാബിയൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് തടസമാണ്.

ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായ ശേഷമേ കാലവർഷക്കാറ്റിന് കേരളത്തിൽ എത്താനാകൂ. ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ദുർബലമാകുകയും തുടർന്ന് കാറ്റിന്റെ പാറ്റേൺ ശരിയായി കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് നിരീക്ഷണം.

Leave a Comment