2023 ജൂൺ 21ന് പകൽ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ; എന്തുകൊണ്ട്?

2023ലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം ഏറിയ പകലിന് ഇന്ത്യ അടക്കം ഇന്ന് സാക്ഷിയാകും. ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തദിനമായ (Summer Solstice) ഇന്ന് ഉത്തരായനരേഖയ്ക്കു നേർമുകളിലാണ് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരാർധ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ രാത്രിയും ഇന്നാണ്. എന്നാൽ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയായിരിക്കും ഇന്ന്.

സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ സോളിസ്റ്റിസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ധ്രുവങ്ങളിലൊന്ന് അതിന്റെ പരമാവധി ചരിവിൽ സൂര്യനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.  

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ 21 ഏറ്റവും ദൈർഘമേറിയ ദിനമായത്

സോൾസ്റ്റിസ് എന്ന പദം രണ്ട് ലാറ്റിൻ പദങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് – ‘സോൾ’ എന്നാൽ സൂര്യൻ, ‘സിസ്റ്റേർ’ എന്നർത്ഥം നിശ്ചലമായി നിൽക്കുക. അതിനാൽ, ജൂൺ 21 ന് , സൂര്യൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് എത്തുകയും കർക്കടകത്തിന്റെ ട്രോപ്പിക്ക് മുകളിൽ നേരിട്ട് നിശ്ചലമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് അതിന്റെ ദിശ തിരിച്ച് വീണ്ടും തെക്കോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു.  

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയാണ് സൂര്യൻ 

വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ വേനൽക്കാലമായതിനാൽ ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് എന്ന തെറ്റായ ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, വർഷത്തിലെ ഈ സമയത്താണ് സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയുള്ളത് എന്നതാണ് സത്യം. 

വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദിവസമല്ല ഇത് 

ജൂൺ 21, വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദിവസമായിരിക്കില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദിവസം പലപ്പോഴും അറുതി കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സമുദ്രങ്ങളും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ചൂടാകാൻ സമയമെടുക്കുന്നതിനാലാണ് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിവസം സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രതിഭാസത്തെ സീസണുകളുടെ കാലതാമസം എന്ന്  വിളിക്കുന്നു . 

ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു
 

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ജൂൺ 21ന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ആളുകൾ പിക്നിക്കുകൾ പോകുന്നു , പാട്ടു പാടി നിർത്തം ചെയ്തു ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നു.  

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment