ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ 4.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ 4.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1. 29ന് ആണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 4.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സീസ്‌മോളജി അറിയിച്ചു.

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില്‍ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റര്‍ ഉള്ളിലാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Earthquake of Magnitude:4.4, Occurred on 11-09-2023, 01:29:06 IST, Lat: 9.75 &amp; Long: 84.12, Depth: 70 Km ,Location: Bay of Bengal, India for more information Download the BhooKamp App <a href=”https://t.co/dlbYVQtvmC”>https://t.co/dlbYVQtvmC</a> <a href=”https://twitter.com/ndmaindia?ref_src=twsrc%5Etfw”>@ndmaindia</a> <a href=”https://twitter.com/Indiametdept?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Indiametdept</a> <a href=”https://twitter.com/KirenRijiju?ref_src=twsrc%5Etfw”>@KirenRijiju</a> <a href=”https://twitter.com/Dr_Mishra1966?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Dr_Mishra1966</a> <a href=”https://t.co/RjHpwOy78z”>pic.twitter.com/RjHpwOy78z</a></p>&mdash; National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) <a href=”https://twitter.com/NCS_Earthquake/status/1700967699722178845?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 10, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>


There is no ads to display, Please add some
Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment