ശമ്പളം 40000 മുതല്‍ 1.4 ലക്ഷം വരെ:കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ ജോലി

ശമ്പളം 40000 മുതല്‍ 1.4 ലക്ഷം വരെ:കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ ജോലി

കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ സുവർണ്ണാവസരം. അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റുകൾ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റ്സ് & എസ്കലേറ്ററുകൾ) തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളില്‍ നിന്നും കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റ്) തസ്തികതയില്‍ 50000-160000 രൂപയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ) തസ്തികതയില്‍ 40000-140000 രൂപയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റും എസ്കലേറ്ററും) തസ്തികതയില്‍ 40000-140000 രൂപയുമാണ് ശമ്പളം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2 ജനുവരി 2024 മുതല്‍ 17 ജനുവരി 2024 വരെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റ്) തസ്തികതയില്‍ 35 വയസ്സും എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റും എസ്കലേറ്ററും) വിഭാഗത്തില്‍ 32 വയസ്സുമാണ് പ്രായപരിധി. സംവരണം അനുസരിച്ച് പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്.

അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റ്) ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഫുൾടൈം റെഗുലർ ബിരുദം, അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജേണലിസം/ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയ റെഗുലർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ എന്നീ യോഗ്യതകള്‍ വേണം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ) വിഭാഗത്തില്‍ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി.ടെക്/ബി.ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യോഗ്യതയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടത്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റും എസ്കലേറ്ററും) വിഭാഗത്തില്‍ ബിടെക്/ബിഇ ഇന്‍ ബിഇ/ ബി ടെക് ഇന്‍ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയാണ് യോഗ്യതയായി ചോദിക്കുന്നത്. ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://kochimetro.org/ വഴി ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ക്ക് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഈ Whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം.


There is no ads to display, Please add some
Share this post

മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതറിലെ content editor. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ബിരുദം. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബില്‍ നിന്ന് Electronics and communication ല്‍ ഡിപ്ലോമയും ഭാരതീയാര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് Master of Communication and Journalism (MCJ), അച്ചടി, ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നാലു വര്‍ഷത്തെ പരിചയം.

Leave a Comment