നാലു ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്; ഇന്ന് മഴ കനക്കുമെന്ന് ഐ എം ഡി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് നാളെയാണ് കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തേണ്ടത്. ഇത് പ്രകാരം 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മെറ്റ് ബീറ്റ് വെതർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തുക ജൂൺ എട്ടിനായിരിക്കും. നിലവിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ലക്ഷദ്വീപിലെ മിനിക്കോയ് ദ്വീപിലാണ്. ഏകദേശം കൊച്ചിക്ക് സമാനമായാണ് കാലവർഷം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപ് മുഴുവനായി തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ( കാലവർഷം) വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് രാത്രി 11.30 വരെ 0.5 മീറ്റർ മുതൽ 1.2 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, ആയതിന്റെ വേഗത സെക്കൻഡിൽ 05 cm നും 50 cm നും ഇടയിൽ മാറിവരുവാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരത്ത് രാത്രി 11.30 വരെ 0.6 മീറ്റർ മുതൽ 1.2 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ വേഗത സെക്കൻഡിൽ 05 cm നും 60 cm നും ഇടയിൽ മാറിവരുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Leave a Comment