കേരളത്തിന് സമീപം മൂന്നു ചക്രവാതച്ചുഴികള്‍; ക്രിസ്മസിന് കനത്തമഴയോ, വാര്‍ത്തയുടെ വാസ്തവം എന്ത്

Recent Visitors: 7 കേരളത്തിന് സമീപം മൂന്നു ചക്രവാതച്ചുഴികള്‍; ക്രിസ്മസിന് കനത്തമഴയോ, വാര്‍ത്തയുടെ വാസ്തവം എന്ത് തെക്കു കിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിലും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ അറബിക്കടലിനും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലും …

Read more