ഉൾക്കാടുകളിൽ ചൂട് കൂടി തുടങ്ങി ; കൂടുതൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Recent Visitors: 20 ഉൾക്കാടുകളിൽ ചൂട് കൂടി തുടങ്ങി ; കൂടുതൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഉൾക്കാടുകളിൽ ചൂട് കൂടി തുടങ്ങിയതോടെ കൂടുതൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങുമെന്ന …

Read more

വന്യജീവി വംശവർധനവ് തടയാൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വനംമന്ത്രി

Recent Visitors: 3 കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ വന്യ ജീവികളുടെ വംശ വർദ്ധനവ് തടയാനുള്ള അനുമതിക്കായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ. …

Read more