മന്ദൂസ് ദുർബലമായി കേരളത്തിലേക്ക് (Video)

Recent Visitors: 3 ചെന്നൈക്ക് അടുത്ത് മഹാബലിപുരത്ത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കരകയറിയ മന്ദൂസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് രാവിലെ അതി തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തികുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അത് വീണ്ടും …

Read more