സൗത്ത് ഫ്ളോറിഡയിൽ കനത്ത മഴ; വെള്ളപ്പൊക്കം ; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗവർണർ

സൗത്ത്

Recent Visitors: 38 സൗത്ത് ഫ്ളോറിഡയിൽ കനത്ത മഴ; വെള്ളപ്പൊക്കം ; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗവർണർ ഫ്ളോറിഡ: സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിൽ കനത്ത മഴയും ‘ജീവന് ഭീഷണിയായ വെള്ളപ്പൊക്കവും‘, …

Read more

അതിശൈത്യം, മഞ്ഞുവീഴ്ച: യു.എസിൽ മരണം 32 ആയി

Recent Visitors: 2 അമേരിക്കയിൽ അതിശൈത്യത്തിലും മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 32 ആയി. ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ വടക്കൻ യു.എസിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായില്ല. കിഴക്കൻ യു.എസിലും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും …

Read more