ആകാശത്തെ അജ്ഞാത വെളിച്ചം ; അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ വാഹനമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

Recent Visitors: 3 പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആകാശത്ത് കാണുന്ന അപരിചിതമായ വസ്തുക്കൾ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ വാഹനം എന്ന പേരിൽ പ്രചാര നേടാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായി. …

Read more