യുഎഇയിൽ രാത്രി ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥ; താപനില 29 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി കുറയും

Recent Visitors: 4 തിങ്കളാഴ്ച യുഎഇയിലെ കാലാവസ്ഥ പൊതുവെ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും, കിഴക്കൻ തീരത്ത് രാവിലെയോടെ താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, ഉച്ചയോടെ മലനിരകൾക്ക് മുകളിൽ സംവഹനമുണ്ടാകാം. വടക്കൻ …

Read more