ബ്രിട്ടനിൽ കടുത്ത ശൈത്യം : മഞ്ഞുപാളിയിൽ തെന്നി കായലിൽ വീണ് 3 കുട്ടികൾ മരിച്ചു

Recent Visitors: 3 ബ്രിട്ടനിൽ കടുത്ത ശൈത്യം തുടരുന്നതിനിടെ മഞ്ഞു പാളിയിൽ തെന്നി തടാകത്തിൽ വീണ മൂന്നു കുട്ടികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മധ്യ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാന്റിൽ ഞായറാഴ്ച …

Read more