ചൂടും ആർദ്രതയും: ബംഗാളിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ മൂന്നു മരണം

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ കടുത്ത ചൂടും ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ആർദ്രത (humidity) യും മൂലം മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. 125 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നോർത്ത് 24 …

Read more