യുഎഇ കാലാവസ്ഥ: ഇന്ന് പൊടിനിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം; താപനില 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തും

Recent Visitors: 6 യുഎഇ കാലാവസ്ഥ: ഇന്ന് പൊടിനിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം; താപനില 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തും വെള്ളിയാഴ്ച (മെയ് 17) യുഎഇയിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ …

Read more