നിപ: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒരാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി

ഒരാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി

Recent Visitors: 5 കോഴിക്കോട്: നിപ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകും. ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനായി മാത്രം നടത്തിയാൽ …

Read more

ഒമാനിൽ ഇന്ന് കനത്ത മഴ സാധ്യത, പ്രാദേശിക പ്രളയം: സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി

Recent Visitors: 2 മസ്‌കറ്റ് – ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് സുൽത്താനേറ്റിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി (സി.എ.എ) അറിയിച്ചു. …

Read more