മുല്ലപ്പെരിയാർ എല്ലാ ഷട്ടറുകളും തുറന്നു; ഇടുക്കിയിലും ഒഴുക്ക് കൂടി , വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മുഴുവൻ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളും തുറന്നു. നിലവിൽ സെക്കന്റിൽ 8741 ഘനയടി വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നത്. കൂടുതൽ വെള്ളം തുറന്ന് …

Read more