ഉരുകി തീരുമോ ഉറഞ്ഞ മണ്ണിടങ്ങൾ – 2

Recent Visitors: 2 ഡോ.ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ മഞ്ഞുമണല്‍ ഉരുകുന്നു മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജന്‍ സംയുക്തങ്ങള്‍ വിഘടിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ എത്തുന്നതുവഴിയും അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നൈട്രസ്ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഏറുന്നു. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലമെന്നോണം അന്തരീക്ഷത്തില്‍ …

Read more

ഉരുകിത്തീരാൻ വിടരുത് ഉറഞ്ഞ മണ്ണിടങ്ങളെ

Recent Visitors: 2 ഡോ.ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നുപോകുന്നത്. മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജൈവസമൂഹം ഇടപെടുന്ന വിവിധ മണ്ഡലങ്ങൾ, ആഗോള കാലാവസ്ഥ, പരിസ്ഥിതി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന …

Read more