മോഡൽ സ്കൂളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം 24 ന്

Recent Visitors: 11 കോഴിക്കോട് : ഗവ.മോഡൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏപ്രിൽ 24ന് രാവിലെ 10.30 ന് തുറമുഖ, പുരാവസ്തു വകുപ്പ് …

Read more