ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒഡിഷ തീരത്ത് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു; ഉത്തരേന്തയിൽ കനത്ത മഴ തുടരും

Recent Visitors: 24 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒഡിഷ തീരത്ത് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു; ഉത്തരേന്തയിൽ കനത്ത മഴ തുടരും വടക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ന്യൂനമർദ്ദം …

Read more

kerala weather 24/05/24: ന്യൂനമർദം തുടരുന്നു ; മഴ സാധ്യത എങ്ങനെ എന്നറിയാം

Recent Visitors: 14 kerala weather 24/05/24: ന്യൂനമർദം തുടരുന്നു ; മഴ സാധ്യത എങ്ങനെ എന്നറിയാം കേരളത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നും മഴ ശക്തമാകും. അറബിക്കടലിൽ …

Read more

ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ചു ; കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും

kerala weather NEM 2023 : കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും തുലാവർഷം എത്തിയത് ഒരു ദിവസം വൈകി, എന്താണ് മാനദണ്ഡം?

Recent Visitors: 4 ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ചു, കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും.വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ( Low Pressure Area ) ശക്തിപ്രാപിച്ചു …

Read more

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം: ഒഡിഷയിൽ കരകയറും; കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത

Recent Visitors: 5 M ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം: ഒഡിഷയിൽ കരകയറും; കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം …

Read more

ന്യൂനമർദ്ദം ഞായറാഴ്ചയോടെ , കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ മഴ സാധ്യത

Recent Visitors: 4 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാത ചുഴി ഞായറാഴ്ചയോടെ ന്യൂനമർദ്ദം ആകും . തുടർന്ന് 48 മണിക്കൂറിനകം ഈ ന്യൂനമർദ്ദം …

Read more

ന്യൂനമർദം: UAE യിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടും

Recent Visitors: 2 അബൂദബിയിൽ ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. വരുന്ന ആഴ്ച അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം മഴ UAE യിലും ഒമാനിലും …

Read more