നൂറുവർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിയർത്ത ഓഗസ്റ്റ്; ലഭിച്ചത് 6 സെന്റീമീറ്റർ മഴ മാത്രം

2023ലെ ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം

Recent Visitors: 4 കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ അവസാനിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട ഓഗസ്റ്റ്. ശരാശരി 42.6 സെന്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഏകദേശം 6 സെന്റീമീറ്റർ …

Read more

എൽനിനോ പണി തുടങ്ങി; രാജ്യം 100 വർഷത്തെ ഏറ്റവും മഴ കുറഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലേക്ക്

അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത ; കേരളത്തിൽ മഴ കുറയും

Recent Visitors: 6 പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ ചൂടു കൂടുന്ന പ്രതിഭാസമായ എൽനീനോ സജീവമാകുന്നതോടെ 100 വർഷത്തെ ഏറ്റവും മഴ കുറഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റായി 2023 മാറുമോ …

Read more