മഴ കുറവ്; തുണയായത് നിലവിലുള്ള കരാർ

Recent Visitors: 26 മഴ കുറവ്; തുണയായത് നിലവിലുള്ള കരാർ സംസ്ഥാനത്ത് വേനല്‍‍മഴ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും കാലവര്‍‍ഷം ശക്തി പ്രാപിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍‍ന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ജലസംഭരണികളില്‍ ജലനിരപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ച തോതില്‍ …

Read more

കേരളത്തിൽ 35 ശതമാനം മഴക്കുറവ് ; ഓഗസ്റ്റിൽ ചൂട് കൂടുമെന്ന് ഐ എം ഡി

Recent Visitors: 7 കാലവർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മാസങ്ങളാണ് ജൂൺ, ജൂലൈ. ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞ മഴയാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുക.എന്നാൽ …

Read more

മഴ കുറവ് ; ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അണക്കെട്ടുകൾ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു

Recent Visitors: 4 കാലവർഷമായിട്ടും മഴ കുറഞ്ഞതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളിലും ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു. എല്ലാ ജലസംഭരണികളിലുമായി 14.5 ശതമാനം വെള്ളമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇതേസമയം ലഭിച്ചിരുന്ന …

Read more