പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതി; ജലത്തിലെ ഉയർന്ന രാസ സാന്നിധ്യം കാരണമെന്ന് കുഫോസ് റിപ്പോർട്ട്

Recent Visitors: 10 പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതി; ജലത്തിലെ ഉയർന്ന രാസ സാന്നിധ്യം കാരണമെന്ന് കുഫോസ് റിപ്പോർട്ട് പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയില്‍മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തള്ളി കുഫോസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് …

Read more

കേരളത്തിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയിലെന്ന് പഠനം

Recent Visitors: 6 കേരളത്തിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയിലെന്ന് പഠനം മിഷിഗൺ ടെക്‌നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും പുണെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയോളജിയുമായി ചേർന്ന് കേരള …

Read more

ഉരുൾപൊട്ടൽ മൂൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ ISRO കുഫോസ് പരിശീലനം

Recent Visitors: 7 ഉരുൾപൊട്ടൽ മൂൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ ISRO കുഫോസ് പരിശീലനം ഉരുൾപൊട്ടൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ ISRO നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം.ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത …

Read more