കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ മിന്നലേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു

Recent Visitors: 4 കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ യുവാവ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. കൊടുവള്ളി സ്വദേശി കക്കോടൻ നസീർ (42) ആണ് മരിച്ചത്. കിഴക്കോത്ത് പരപ്പാറ കുറുന്താറ്റിൽ നിന്നാണ് നസീറിന് …

Read more