ചൂട് നേരിടാൻ തെരുവുകളിൽ തണ്ണീർപന്തൽ തുടങ്ങുന്നു

Recent Visitors: 7 സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽച്ചൂട് രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തെരുവുകളിൽ തണ്ണീർ പന്തലുകൾ തുടങ്ങുമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അന്തരീക്ഷ …

Read more

ദുരന്ത നിവാരണം:കേരളത്തെ പഠിക്കാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംഘമെത്തി

Recent Visitors: 4 കേരളത്തിലെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനുമായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സംഘം കേരളത്തിലെത്തി. ഉത്തരഖണ്ഡ് സർക്കാരിന്റെ ദുരന്ത …

Read more