‘കടുത്ത ചൂടിനെ മറികടക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്ന ജനം’; ഇനിയെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കൂ

Recent Visitors: 7 ‘കടുത്ത ചൂടിനെ മറികടക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്ന ജനം’; ഇനിയെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കൂ കടുത്ത ചൂടിനെ മറികടക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ തേടി ഓടുകയാണ് ജനങ്ങൾ. …

Read more

കേരളത്തിൽ താപനില ഉയരും: 4 ജില്ലകളില്‍ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്

Recent Visitors: 20 കേരളത്തിൽ താപനില ഉയരും: 4 ജില്ലകളില്‍ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്. നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട്. കണ്ണൂർ, …

Read more

ചൂടിൽ ഉരുകി കേരളം; 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Recent Visitors: 5 കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ചൂട് കൂടുന്നു. 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ,കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, …

Read more