ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് മുഴക്കം; ആശങ്കയിൽ ജനം

Recent Visitors: 4 ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും മുഴക്കവും ശബ്ദവും കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായി ജനങ്ങൾ. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ആണ് സംഭവം. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എരുമേലി പഞ്ചായത്തുകളിൽ പെട്ട …

Read more