വരും ദിവസങ്ങളിൽ അയർലണ്ടിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത ; താപനില -3 ഡിഗ്രി വരെ താഴും

Recent Visitors: 6 വരും ദിവസങ്ങളിൽ അയർലണ്ടിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത ; താപനില -3 ഡിഗ്രി വരെ താഴും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അയർലണ്ടിൽ ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് …

Read more

UK Weather Today 08/02/24: ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച; താപനില -2C വരെയാകും

Recent Visitors: 8 UK Weather Today 08/02/24: ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച; താപനില -2C വരെയാകും ബ്രിട്ടനിലും അയർലൻഡിലും ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഞ്ഞു …

Read more