കാലവർഷം ഏകദേശം കൊച്ചിക്ക് സമാന്തരമായി ലക്ഷദ്വീപിലെ മിനിക്കോയ് ദ്വീപിൽ എത്തി

Recent Visitors: 4 കേരളത്തിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ജൂൺ 4ന് എത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. നിലവിൽ തെക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ മാലിദ്വീപ് കന്യാകുമാരി …

Read more

10 ദിവസത്തിനുശേഷം കാലവർഷക്കാറ്റിൽ പുരോഗതി; കേരളത്തിൽ എത്താൻ വൈകിയേക്കും

Recent Visitors: 4 ആൻഡമാൻ കടലിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) എത്തി 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം ഇന്ന് പുരോഗതി. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഫേബിയൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം നീങ്ങിയതോടെയാണ് …

Read more