മഴക്കെടുതിയിൽ വലയുന്ന ഹിമാചലിന് കൈത്താങ്ങായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ 200 കോടി

Recent Visitors: 4 മഴക്കെടുതിയിൽ വലയുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് മുൻകൂർ സഹായമായി ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്ന് ₹ 200 കോടി അനുവദിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം ഞായറാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകി. …

Read more

റെക്കോർഡ് മഴയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര സംസ്ഥാനത്ത് 10000 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം

Recent Visitors: 4 ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന റെക്കോർഡ് മഴയിലും ഉരുൾപ്പൊട്ടലിലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര സംസ്ഥാനമായ ഹിമാചൽപ്രദേശിലുണ്ടായത് 10,000 കോടിയുടെ നഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് മാത്രം 2491 …

Read more