വരാനിരിക്കുന്നത് തീവ്ര വരൾച്ചയും, കഠിന വരൾച്ചയും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രം

ടെക്സാസ് മുതൽ ടോക്കിയോ വരെ കൊടും ചൂട് ; ആഗോള ഇന്ധന വിതരണത്തിന് ഭീഷണി

Recent Visitors: 4 വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവായതിനാൽ ഗുരുതരമായ വരൾച്ചാ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ. ദുരന്ത സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും വ്യക്തികളും യോജിച്ച നടപടികളിലേക്ക് …

Read more