ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 6.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം

Recent Visitors: 6 ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 6.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം ഇന്തോനേഷ്യയിലെ തലൗദ് ദ്വീപിൽ ശക്തിയേറിയ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഭൂചലനമെന്നും …

Read more