ടെക്സസിൽ ഉണ്ടായത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഭൂചലനങ്ങളിലൊന്ന്

Recent Visitors: 3 യു.എസിലെ ടെക്‌സസിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്നലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ എണ്ണ ഖനന പ്രദേശത്താണ് റിക്ടർ സ്‌കെയിയിൽ …

Read more