യു.എ. ഇയിൽ ഒരു മാസത്തിനകം നടത്തിയത് 44 ക്ലൗഡ് സീഡിംങ്ങുകൾ

Recent Visitors: 3 യു.എ.ഇയില്‍ കൃത്രിമ മഴക്ക് വേണ്ടി ഒരുമാസത്തിനകം നടത്തിയത് 44 ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങുകൾ. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ഇതുവരെ 13 ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്തിയതായും …

Read more

ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങ് സാങ്കേതിക വിദ്യ: മഴ ഇരട്ടിപ്പിച്ച് യു.എ.ഇ

Recent Visitors: 3 അഷറഫ് ചേരാപുരം ദുബൈ:ക്ലൗഡ് സീഡിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ മഴ വര്‍ധിപ്പിച്ച് യു.എ.ഇ. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പരമാവധി മഴ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് …

Read more

കനത്ത മഴയിൽ യു.എ.ഇ ; നാളെയും മേഘാവൃതം

Recent Visitors: 3 യു.എ.ഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് കനത്ത മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ദുബൈയിലും ഷാർജയിലും രാവിലെ മുതൽ ശക്തമായ മഴയും മിന്നലും കാറ്റുമുണ്ടായി. ഇന്നും മേഘാവൃതമായ …

Read more