ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ‘മിദ്ഹിലി’ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു; ഈ വർഷത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റ്

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ‘മിദ്ഹിലി’ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം.മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. നിലവിൽ ഒഡീഷ തീരത്തുനിന്ന് കിഴക്കു …

Read more