രാജ്യം ചുട്ടുപൊള്ളും: താപനില ഉയരുന്നു; മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

ആഗോള താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രി വർധിച്ചാൽ220 കോടി ജനങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടുംചൂടെന്ന് പഠനം

Recent Visitors: 2 രാജ്യത്ത് താപനില ഉയരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും രണ്ടു മുതൽ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില കൂടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം …

Read more

വേനൽ കാലത്ത് കരിയിലകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ; എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

Recent Visitors: 4 വേനൽക്കാലത്ത് മരങ്ങൾ ഇലകൾ പൊഴിച്ച് വരൾച്ചയിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നു. ഒപ്പം മണ്ണിന് പുതപ്പൊരുക്കി പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുറ്റത്തും …

Read more