കനത്ത മഴയിൽ ആൽമരം ഒടിഞ്ഞ് വീണ് ഏഴ് വയസുള്ള കുട്ടി മരിച്ചു

Recent Visitors: 4 കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും ആൽമരം ഒടിഞ്ഞുവീണ് ഏഴു വയസ്സുള്ള കുട്ടി മരിച്ചു. ആലുവ യുസി കോളേജിന് സമീപം വെള്ളാം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആൽമരത്തിന്റെ കൊമ്പാണ് …

Read more