കൽബൈസഖി : ബിഹാറിൽ മിന്നൽ, കാറ്റ്, മഴ: 33 മരണം

Recent Visitors: 2 വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൽബൈസഖി മഴ കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ബിഹാറിൽ ഇടിയോടുകൂടെയുള്ള കനത്ത മഴയിൽ 33 പേർ മരിച്ചു. ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയിലും …

Read more