തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി: പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

ജാഗ്രത പാലിക്കുക; പേപ്പാറ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി, ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ തുടരുന്നു

Recent Visitors: 19 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. അരുവിക്കര, നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ആണ് ഉയർത്തിയത്. നിലവിൽ അരുവിക്കര …

Read more